Kallelse till Gotlandsfårsföreningens årsmöte 2021

 

Torsdag 25 februari kl 19.00

 

Mötet sker digitalt via Teams

 

– anmälan inkl mobilnummer till eva.twengstrom@gmail.com senast 20 februari

 

Du får mailbekräftelse på anmälan med en länk för att ansluta till mötet

 

Eventuell votering kommer att ske via sms:

                                                                  Du röstar ”Ja” till      0703 96 64 46

                                                                  Du röstar ”Nej” till    0708 15 57 66

 

Diskussionspunkter

•  Intresse och engagemang för export

•  Avelstrender

•  Hur främjar vi sälj och köp av avelsdjur med god hälsostatus

 

Efter årsmötet håller Birgit Fag ett föredrag med titeln

 

Verktyg i avelsarbetet med gotlandsfår

 

Varmt digitalt välkomna!

 

Kallelse och information skickas till alla medlemmar.

 

 

  

 

Ladda ner:

kallelsen

verksamhetsberättelsen 2020

balansräkningen

resultaträkningen

föredragningslista

 

 

 

 

 
stäng