Gotlandsfårsföreningens årsmöte 2021 blir den 25 februari i

digital form.

 

 

Kallelse och information skickas till alla medlemmar.

 

 

  

 

Ladda ner:

kallelsen

verksamhetsberättelsen 2020

balansräkningen

resultaträkningen

föredragningslista

 

 

 

 

 
stäng