Kallelse till Gotlandsfårsföreningens årsmöte 2018

 

Lördag 24 februari kl 20.00 på Hotell Tranås Statt, konferenslokal Tranan

 

Kallelse och information skickas till alla medlemmar.

 

Välkomna

Styrelsen

  

 

Ladda ner:

kallelsen

verksamhetsberättelsen 2017

balansräkningen

resultaträkningen

föredragningslista

 

 

 

 
stäng