​Baggauktioner 2020

 

Linköping - Kött  12 sept

Jönköping - päls  19 sept

Uppsala - päls  23 sept

Gotland - päls  26 sept 

 

Baggauktion i Jönköping lördagen den 19 september 2020

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Välkomna till Baggauktion Mälardalen  onsdagen den 23 september 2020

 

Baggauktion på internet

 

Vi kommer hålla vår auktion på ett nytt och spännande sätt i höst. Den blir helt digital, onsdag 23 september 2020. Alltså inget arrangemang på plats i Uppsala.

 

Som vanligt välkomnar vi baggar av raserna Gotlandsfår, Leicesterfår och lantraser inkl allmoge. Även tacklammsgrupper om 3 djur. Auktionsdjuren kommer att finnas på Elitlamm, och vi trycker även upp en katalog som kan beställas mot portoavgift eller laddas ned från Fåravelsförbundets hemsida. Mer information om alla detaljer kommer, håll uppsikt


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gotlands fåravelsförening arrangerar baggauktion

lördag 26 september 2020


Auktionen kommer att anpassas till smittläget för Covid-19. Vi kommer att ge ut en auktionskatalog som vanligt och räknar med att ha baggarna tillgängliga för intresserade köpare i ridhuset i Sjonhem, under kontrollerade former. Baggarna kommer också att finnas på Boskapstorget (boskapstorget.se) med bilder och dokument. Auktionsbaggarna finns dessutom i Elitlamm där man kan kontrollera släktskap mellan auktionsdjur och egna djur. Budgivningen kommer att ske digitalt och kan påbörjas innan auktionsdagen. Auktionsavslut blir på eftermiddagen den 26 september enligt katalognummerordning och med 5 minuter mellan sluttid för varje bagge.  Gå gärna inpå boskapstorget.se och anmäl dig som köpare redan nu.

Inköpta baggar hämtas direkt efter auktionen i Sjonhem och betalas på plats om inget annat överenskommits med säljaren.

Det blir ingen matservering och inga utställare i lokalen i Sjonhem.  Information till säljare och köpare kommer att uppdateras vartefter på www.faravelsforbundet.se och www.silverlock.se.

Anmälan
Vi välkomnar anmälningar av riksbedömda bagglamm av alla raser och äldre riksbedömda baggar födda tidigast 2015. Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, hälsodeklarerade, fotrötecertifierade (F-status), friförklarade från Maedi-Visna (M-3 status) samt intyga att problem med resistent Haemonchus ej förekommit eller misstänks.

Kom ihåg att ta träckprover enligt fårhälsovårdens rekommendationer. Vi uppmanar köpare att ta del av hälsodeklaration samt resultat av träckprovsanalyser.

Anmäl djuren med härstamningsbevis där de nya avelsvärdena finns med. Tänk på att skriva ut nya härstamningsbevis för äldre baggar. Maila in bilder på anmälda baggar enligt instruktion på anmälningsblanketten. Budgivningen blir digital och baggarna kommer att marknadsföras även på boskapstorget.se för att hjälpa köpare som väljer att inte vara på plats.

Anmälningsblankett finns på www.faravelsforbundet.com och www.silverlock.se. Vid anmälan bifogas fullständigt ifyllda härstamningsbevis, riksbedömningsprotokoll i original, hälsodeklaration samt till varje bagge: kopia av friförklaringsintyg gällande M-3 status och intyg om F-status inklusive Djurägarförsäkran 2020 för Baggauktion Gotland.

Anmälan sänds till:                                   Bilder mailas till:
Maria Ericson                                             eva.twengstrom@gmail.com
Levide Skinnarve 205
623 53 Hemse


Anmälan ska ha inkommit senast torsdag 10 september.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Eva Twengström 0708-49 02 45 eller eva.twengstrom@gmail.com (även katalogbeställning)
Maria Ericson 0737-19 37 35 eller skinnarve@telia.com

 

Varmt välkomna
Gotlands fåravelsförening

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Baggkataloger 2019

baggkatalog Jönköping

baggkatalog Uppsala

baggkatalog Gotland

Baggkataloger 2018

baggkatalog Jönköping

baggkatalog Uppsala

baggkatalog Gotland

 

 

 
stäng