Valberedning

Mats Sundman - sammankallande 

Eva Nilsson

Björn Eriksson

Revisorer

Erik Larsson ordinarie i 1 år

Jörgen Olsson  suppleanter 1 år

Björn Eriksson suppleanter 1 år

 

 
stäng