Valberedning

Magnus Håård - sammankallande

  

Pia-Maria Rasmusson

 

Kjell Nilsson

Revisorer

 

Erik Larsson ordinarie i 1 år

Jörgen Olsson  suppleanter 1 år

Elisabeth Allard suppleanter 1 år

 

 
stäng