Valberedning

Eva Nilsson - sammankallande 

Björn Eriksson

Magnus Håård

Revisorer

Erik Larsson ordinarie i 1 år

Jörgen Olsson  suppleant 1 år

Björn Eriksson suppleant 1 år

 

 
stäng