Regler för deltagande i Skinn-SM 2020

 

• Skinnen skall komma från egenuppfödda djur och vara beredda efter februari 2019

• Produkten skall vara eget hantverk och helst från egna får- eller lammskinn

• Du ska vara medlem i Gotlandsfårsföreningen

 

INLÄMNING AV TÄVLINGSSKINN/PRODUKT

Skinnen/produkten lämnas eller skickas till AB Tranås Skinnberedning, Kanalgatan 4, 573 28 Tranås

alt. lämnas eller skickas med Postpaket till Donnia Skinn AB, Sommavägen 17, 573 41 Tranås.

Skicka godset spårbart, kontrollera gärna att paketet kommit fram.

Skinnen/produkten ska vara framme hos berederierna senast måndagen den 17 februari och emballaget måste vara tydligt märkt ”SKINN-SM”.

 

Anmälningsblanketten skickas/mailas till Stefan Josefson och en kopia av blanketten bifogas skinn/produktförsändelsen.

 

stefan.josefson@gmail.com  

 

Stefan Josefsson, Medeltorp, 574 74 Ramkvilla

 

Anmälan och skinn/produkt oss tillhanda senast 17 februari.

 

 

Ej avhämtade skinn efter premieringens slut återsänds mot portförskott om inget annat

överenskommits.

KLASSER

1-3: Grå plädklippta skinn – Max 3 skinn per besättning

Skinnen delas av premierings kommittén i tre färgnyanser, ljusgrå, grå och mörkgrå.4: Grå pälsklippta skinn – Max 2 skinn per besättning5: Vita plädklippta skinn – Max 2 skinn per besättning6: Vita pälsklippta skinn – Max 2 skinn per besättning7: Publikens favoritmattskinn – Max 1 skinn per besättning

Mattskinnen bedöms enbart av publiken. Skinnen ska vara oklippta och ofärgade. Mattskinnen anmäls

som övriga skinn och skickas in.

 

8: Publikens favoritskinn vuxna djur – Max 1 skinn per besättning

Skinnen ska komma från tackor eller baggar som är minst 18 månader gamla vid slakt. Skinnen

bedöms enbart av publiken. Skinnen kan vara av valfri hårlängd, men ska vara ofärgade. Skinnen

anmäls som övriga skinn och skickas in.

 

9: Årets bästa produkt – Max 2 produkter per besättning. Ska bestå i huvudsak av skinn.

Produkterna bedöms av publiken och skall anmälas som övriga skinn och skickas in.

 

10: Publikens favoritplädskinn – Utses av publiken i klass 1-3 och klass 511: Publikens favoritpälsskinn – Utses av publiken bland deltagare i klass 4 och klass 612: Bästa besättning – Grå skinn

Utses bland deltagare i klass 1-4. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.

 

13: Bästa besättning – Vita skinn

Utses bland deltagare i klass 5 och 6. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.

Totalt kan max 5 grå skinn och max 4 vita skinn anmälas för bedömning av domarna.

 
stäng