Skinn-SM 2021


 

Inbjudan till Skinn-SM 

 

I år genomförs Skinn-SM med skinnpremiering utan publik på plats men arrangemanget kan följas digitalt under bedömningsdagarna. Pristagarna presenteras söndag 7 mars.  

 

www.silverlock.se kommer också inslag från skinnbedömningen, domarintervjuer samt 

 

Skinnskola online – Avelsseminarium – Vallodling och grovfoder 

 

Anmälan

 

Anmälningsförfarande, blanketter samt deltagarregler finns här. Sista dag för anmälan samt skinn berederierna tillhanda är den 24 februari. Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn sköter även återsändning av skinn. Märk insända paket med "Skinn-SM". 

 

Betalning

 

Anmälningsavgiften faktureras och är 50 kr per skinn/produkt. Tänk på att medlemsavgiften måste vara inbetald innan anmälan. 

 

Info

 

Stefan Josefson tfn 0705335321  

Klasser Skinn-SM 6-7 mars 2021

• Skinnen skall komma från egenuppfödda djur och vara beredda efter 20 februari 2020.
• Produkten skall vara eget hantverk och bestå i huvudsak av får- eller lammskinn.
• Du ska vara medlem i Gotlandsfårsföreningen (för anmälan av endast vita skinn räcker medlemskap i Svenska Leicesterfårföreningen)

 

INLÄMNING AV TÄVLINGSSKINN/PRODUKT

Skinnen/produkten lämnas eller skickas till AB Tranås Skinnberedning, Kanalgatan 4, 573 28 Tranås alt. lämnas eller skickas med Postpaket till Donnia Skinn AB, Sommavägen 17, 573 41 Tranås.

Skicka godset spårbart, kontrollera gärna att paketet kommit fram.

 

Skinnen/produkten ska vara framme hos berederierna senast fredag den 24 februari

och emballaget måste vara tydligt märkt ”SKINN-SM”.

 

Anmälningsblanketten mailas till: anmalan.skinnsm@gmail.com

Bifoga en kopia av anmälningsblanketten med skinnen/produkten.

All info finns på Gotlandsfårsföreningens hemsida www.silverlock.se

 

Skinn, protokoll och eventuella priser skickas efter avslutad bedömning åter via berederierna.

 

KLASSER


1-3: Grå plädklippta skinn

Max 3 skinn per besättning. Vilken klass (ljusgrå, grå eller mörkgrå) skinnen ska tävla i avgörs av deltagaren. OBS!! Premieringskommittén förbehåller sig rätten att byta klass.

4: Grå pälsklippta skinn 15-22 mm Max 2 skinn per besättning.
5: Vita plädklippta skinn Max 2 skinn per besättning.
6: Vita pälsklippta skinn 15-22 mm Max 2 skinn per besättning.
7: Berederiernas favoritmattskinn

Max 1 skinn per besättning. Mattskinnen bedöms av represen- tanter från Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn. Skinnen ska vara oklippta och ofärgade.

8: Berederiernas favoritskinn vuxna djur Max 1 skinn per besättning. Skinnen ska komma från tackor eller baggar som är minst 18 mån gamla vid slakt. Skinnen bedöms av representanter från Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn. Skinnen kan vara av valfri hårlängd, men ska vara ofärgade. 
9: Årets bästa produkt Max 2 produkter per besättning. Produkterna kommer i år att bedömas av domarna tillsammans med representanter från berederierna.
10: Berederiernas favorit grå plädskinn 

Utses av representanter från Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn bland deltagare i klass 1-3.

11: Berederiernas favorit grå pälsskinn Utses av representanter från Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn bland deltagare i klass 4.
12: Berederiernas favorit vita skinn Utses av representanter från Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn bland deltagare i klass 5 och 6.
13: Bästa besättning, grå skinn Utses bland deltagare i klass 1-4. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.
14: Bästa besättning vita skinn Utses bland deltagare i klass 5 och 6. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.
Totalt kan max 5 grå skinn och max 4 vita skinn anmälas för bedömning av domarna.

                 

 

 

 

       Guldsponsorer Skinn-SM

Agria 

              Donnia Skinn AB               

                         Margareta Trägårdh skogsförvaltning  

                                                    Olssons Frö

Tranås Skinnberedning  AB

Silversponsorer

Apoteket Trollet

Knarrhult

Rais AB 

Vidilab

Fårgårdar 

Ateljé Guldtackan – www.ateljeguldtackan.se

Avans Gårdsbutik - www.avansgardsbutik.se 

Flöje Gård

Graute - www.grautegard.se

Gräsljunga Gård - www.grasljunga.se

Högagärde Fårgård - www.hogagardefargard.se

Lindholmen – www.lindholmengard.se

Locktorp´s fårgård – www.locktorp.se

LyckeLamm – www.lyckelamm.se 

Medeltorps fårgård - 0705335321 

Norra Apleröds Fårgård – www.norraaplerodsfargard.dinstudio.se

Näs Gårdsbutik och Café - www.nastorplamm.se

Passatorp – www.passatorp.se

Rommunds Fårgård - www.gotlandslamm.se

Sindarve lammgård - www.gotlandsheep.se

Stjärnbäck – www.upplevlandet.nu

Sätersborg - www.satersborg.se 

Torans Fårgård – www.toran.se

Övriga sponsorer

Baggauktion Jönköping

Baggauktion Mälardalen

Båvens spinnhus AB

Christine Tallberg

Gotlands fåravelsförening

Siltbergs smide 

Skinnerskorna

Skinnriket Gotland

Svenska fåravelsförbundet

Svenska lantmännen

Ödins garveri

 

 

 

 
stäng