INBJUDAN TILL SKINN-SM  ​2017

 

 Söndag 12 mars i Parkhallen, Gillesgatan 2, 573 35 Tranås.

 

Program söndag

09.30         Registrering och kaffe

10.30         Utställning av skinn och produkter. Publikens röstning börjar

12.00         Röstningen avslutas

12.00         Lunch

13.00         Sammanfattning av säsongen från berederierna
13.15          Domarna har ordet

13.30         Prisutdelning

14.30         Skinnmingel med protokoll

15.00         Avslutning, kaffe och utlämning av skinn

 

ANMÄLAN

Görs till Jannike Voest via mail hemmor@tele2.se, senast onsdag 1 mars.

 

BETALNING 

Bankgiro 5468-0772 Gotlandsfårsföreningen, ange vad betalningen avser.

 

Skinn till bedömning

Klass 1, 2, 3 och 4 som bedöms av domare: 50 kr/skinn

Klass 9, 10 och 11 där publiken röstar: 20 kr per skinn/produkt

 

Deltagande

Hela helgen 11-12/3: 700 kr för 3 kaffe, seminarier, buffé och lunch.

Lördag 11/3: 510 kr för kaffe, seminarier och buffé. Endast kaffe och seminarier 270 kr.

Söndag 12/3: 210 kr för 2 kaffe och lunch.                                                             

Priserna är inklusive moms

 

För övriga frågor kontakta Cecilia Wackerberg cecilia.wackerberg@gmail.com.

 

Varmt välkomna

 

Efter premieringen inbjuds deltagarna besöka AB Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn AB. Regler för Skinnpremiering och Skinn SM 2017

 • Skinnen skall komma från egen uppfödning av lamm och vara beredda under säsongen 2016-2017

• Produkten skall i huvudsak komma från får- eller lammskinn och vara egen produktion.

• Du ska vara medlem i Gotlandsfårsföreningen 

INLÄMNING AV TÄVLINGSSKINN/PRODUKT

 

Skinnen/produkten lämnas eller skickas till AB Tranås Skinnberedning, Kanalgatan 4, 573 28 Tranås alt. lämnas eller skickas med Postpaket till Donnia Skinn AB, Sommavägen 17, 573 41 Tranås.

 

Skinnen/produkten ska vara framme hos berederierna senast onsdagen den 1 mars och emballaget måste vara tydligt märkt "SKINN-SM".

 

Bifoga uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt i vilka klasser respektive skinn ska tävla. Se bifogad anmäl-ningsblankett.

Om du enbart deltar med skinn/produkt i klass 9, 10 eller 11 (se nedan), kan du anmäla och därefter överlämna senast kl. 09.30 utställningsdagen.

 

OBS att anmälan om personligt deltagande under seminarie- och utställningsdagen samt antalet skinn/produkt som insänds, ska anmälas till föreningens kassör Jannike Voest,

mail: hemmor@tele2.se senast 1 mars. Ej avhämtade skinn efter premieringens slut återsänds mot portförskott om inget annat överenskommits.

 

Anmälningsblankett (word) Anmälningsblankett (pdf)

 

Vi vill gärna, att alla använder den här blanketten som följesedel i "Skinnsäcken" som sänds till Skinn-SM.
Underlättar för oss vid upp-packningen o registeringen.

 KLASSER 

1: Grå plädklippta skinn

– Max 3 skinn per besättning.

Klass 1 delas upp i tre färgnyanser, ljusa grå skinn, grå skinn och mörka grå skinn. Vinnare kommer att utses inom varje färggrupp, om tillräckligt antal skinn är bedömda. Premieringskommittén avgör inom vilken färgnyans skinnen skall bedömas. 

2: Grå pälsklippta skinn

– Max 2 skinn per besättning. 

3: Vita plädklippta skinn

– Max 2 skinn per besättning. 

4: Vita pälsklippta skinn

– Max 2 skinn per besättning. 

5: Bästa besättning, Grå skinn

Utses bland deltagare i klass 1 och 2. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn. 

6: Bästa besättning, Vita skinn

Utses bland deltagare i klass 3 och 4. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn. 

7: Publikens favoritplädskinn

– Utses av publiken i klass 1 och 3 

8: Publikens favoritpälsskinn

– Utses av publiken bland deltagare i klass 2 och 4. 

9: Publikens favoritmattskinn

– Max 1 skinn per besättning.

Mattskinnen bedöms enbart av publiken. Skinnen ska vara oklippta och ofärgade. Mattskinnen anmäls som övriga skinn och kan överlämnas på utställningsdagen. 

10: Publikens favoritskinn vuxna djur

– Max 1 skinn per besättning.

Skinnen ska komma från tackor eller baggar som är minst 18 mån. gamla vid slakt. Skinnen bedöms enbart av publiken. Skinnen kan vara av valfri hårlängd, men ska vara ofärgade. Skinnen anmäls som övriga skinn och kan överlämnas på utställningsdagen 

11: Årets bästa produkt

– Max 1 produkt per besättning. Ska bestå i huvudsak av skinn. Produkterna bedöms enbart av publiken och skall anmälas som övriga skinn och kan överlämnas på utställningsdagen.

 

Totalt kan max 5 grå skinn och max 4 vita skinn anmälas för bedömning av domarna.

 

 

 

Sponsorer Skinnpremieringen

          Donnia Skinn AB               

Tranås Skinnberedning  

Fåravelsförbundet

Siltbergs Smide

              Toarp Säteri AB                

Tranås Skinnförsäljning   

                 Ödins Garveri                    

Leicesterfårföreningen

Agria

Skinnriket

Gotlandsfårsföreningen

Knarrhultsprodukter

Christine Tallberg Textilkonstnär 

 Gård & djurhälsan

 

 

 

 
stäng