Gotlandsfårsföreningens årsmöte & Skinn-SM 2023 på

Badhotellet i Tranås 

 

  Lördag 25 februari
kl 14.00 Årsmötesdagen inledning
  ”Avelsvärdering - fördelar och utmaningar” - Jan-Åke Eriksson från Växa
  “Aktuell information om parasitresistens” - Katarina Gustafsson från
Gård & Djurhälsan
  Panel med korta inlägg om avelstankar
  Kaffe och gruppdiskussioner
  Samling och summering
  Presentation av kvällens middag av Badhotellets kock och Helene Pettersson, Wästanå samt Mattias Dernelid, engagerad i Exceptionell råvara
kl 17.00 Årsmöte
Årsmöteshandlingar finns på längre ner på denna sidan
kl 19.30 Middag
   
  Söndag 26 februari
kl 09.00 Registrering
kl 09.00-12.00 Utställning av skinn och produkter
  Publikens röstning
kl 09.30  Seminarie - Gunnar Danielsson Olssons frö
kl 10.00 Seminarie - exceptionell råvara - Mattias Dernelid
kl 10.30 Seminarie - Gunnar Danielsson Olssons frö
kl 11.00 Seminarie - Solceller OTM Energi
kl 11.20 Gårdsföredrag - Grävelsta Rose-Marie Billefält
kl 12.00-13.00 Lunch
  Berederierna har ordet
  Domarna har ordet
  Lotteridragning
  Prisutdelning
  Skinnmingel med protokoll
kl 15.00 Avslutning och kaffe
   
  OBS! Inga utlämning, skinn och produkter skickas hem via berederierna!

 

Skinnpremiering – utställare – miniseminarier
Grävelsta gård delar med sig av sin kunskap
Tackakött som Exceptionell råvara – Mattias Dernelid


Kostnad anmälan gör här senast den 15/2
Lördag 25 feb: Seminarier, kaffe och middag 450 kr
Söndag 26 feb: Skinnpremiering, kaffe, lunch och kaffe 400 kr


Skinn till bedömning
Samtliga klasser: Avgift per skinn/produkt 80 kr
Faktureras efter anmälan.
Frågor: Lina 070-2213231


Efter programmet inbjuds deltagarna att besöka AB Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn AB.


Varmt välkomna att delta!


Bokning av boende på Badhotellet 0140-46200 ange Skinn-SM för rabatt

Utställare hälsas välkomna. Kostnad 500 kr. Kontakta Jonas Karlsson tfn 070-2389810

 

Ladda ner:

kallelsen

verksamhetsberättelsen 2022

balansräkningen

resultaträkningen

föredragningslista

Avelsplan förslag

Budget

valberedningens förslag