Gotlandsfårsföreningens årsmöte 25 februari 2023 i Tranås

 

 

  

 

Ladda ner:

kallelsen

verksamhetsberättelsen 2022

balansräkningen

resultaträkningen

resultaträkningen Skinn-SM

föredragningslista

valberedningens förslag