Gotlandsfårsföreningen ger följande råd vid inköp och försäljning av livdjur

 

Djuren skall vara friförklarade från Maedi-Visna, och ha en gällande M3 -status och F-status.

Säljande besättning skall lämna en djurägarförsäkran där de intygar att besättningen inte har haft några symptom på fotröta. Hälsodeklaration ska lämnas. Djuren skall vara anslutna till det officiella härstamningsregistret via Elitlamm.

  

Karantänsrekommendationer

Djurägarförsäkran

Hälsodeklaration livdjursförsäljning

Transportdokument

  

Riktlinjer priser (exk. moms) för mönstrade och avelsvärderade djur. För pälsavelsintresserade köpare bör avelsvärdet för helhet päls (väsentligt) överstiga 100 som är medeltalet för rasen. 

 

Tacklamm ca: 4000 kr

Bagglamm ca: 5500 kr för riksbedömt med minst helhet 3

Äldre tacka ca: 4000 kr

 

För underlag till ersättningsanspråk när det gäller skador av rovdjur och andra angrepp på fåren hänvisar vi till Viltskadecenters rekommendationer.

 

Att välja livdjur

Genom att konsekvent spara de bästa lammen kommer besättningen för vart år att bli av bättre och bättre kvalitet. Både pälsegenskaper, tillväxt och funktionalitet är viktigt att ta hänsyn till. Fruktsamhet och modersegenskaper är andra parametrar att beakta. I normalfallet brukar man ligga på mellan 15 och 20 % rekrytering, dvs i en 50 tackors besättning spars årligen ca 10 tacklamm och 10 äldre tackor slås ut.

 

Mönstring

Lammen pälsmönstras vid ca 110 dagars ålder. Livtacklamm bör ha minst 4 i poäng för egenskaperna lock, pälshår och helhet päls. Vikten inför betäckning bör vara minst 40 kg. Kontrollera också att ben och klövar är korrekta. Positivt är också förstås om lammets mor har lagom hög fruktsamhet, gärna två lamm årligen som hon tagit väl hand om. Båda dessa egenskaper är ärftliga.

De påtänkta livtacklammen kan med fördel klippas under tidig höst. Efter ca en månad kan man sedan göra en ny bedömning av pälsegenskaperna och eventuellt en gallring bland tacklammen.

 

Avelsvärden

Till ytterligare hjälp i urvalet av livlamm används avelvärden som finns för ett antal viktiga egenskaper. Ett avelsvärde på 100 är medeltalet för samtliga djur i Elitlamm av samma ras födda under de senaste fem åren. För att exempelvis avla för bättre tillväxt på lammen bör man välja djur som har höga avelvärden på mönstringstillväxt. TillväxtDirekt är lammets egen förmåga att växa och TillväxtMaternell är tillväxt som beror på modersegenskaper, bl a mjölkproduktion. För bagglamm är det vad baggen förväntas nedärva till sina döttrar.

Avelsvärdena för färgnyans och lockstorlek avviker från de flesta andra värden i att högre värde inte nödvändigtvis är bättre. För färgnyans betyder ett värde betydligt lägre än 100 att lammet sannolikt kommer att nedärva ljusa färger och ett värde över 100 att lammet sannolikt kommer att nedärva mörkare färger. För lockstorlek betyder ett avelsvärde långt under 100 att mindre lock nedärvs och avsevärt över 100 att större lock nedärvs.

För färg-, lock-, pälshårs- och helhetspoäng är det däremot enbart positivt med höga avelsvärden. Avelsvärdena justeras med tiden allteftersom ny information registreras om djuret och dess släktingar.

Med hjälp av mönstringsresultat och avelsvärden gör man en sammanvägd bedömning av vilka djur som ska sparas.

 

Köpa livdjur

Vid köp av livdjur bör man dessutom kontrollera att djuren är renrasiga dvs härstamningsregistrerade i Elitlamm som är Sveriges officiella avelsregister. Köp endast djur från besättningar som är anslutna till Maedi-Visna programmet och som har uppnått M3-status. Säljarbesättningen ska också ha F-status (fotrötecertifierad) och djuren åtföljas av Gård & Djurhälsans Hälsodeklaration vid försäljningen.