EXPORTPOLICY

 

Gotlandsfåret är en unik fårras som utvecklats med varsam avel i en nordisk, relativt karg miljö. Lammskinnen är exklusiva med sin grå färg och silkiga, glansiga lockar. Målet är att gotlandsfåret och lammskinn från gotlandsfår även framöver förknippas med Sverige, svensk kvalitet och svensk, hög djurvälfärd. Vid eventuell export bör följande beaktas:

 

· Att rasföreningen förordar att all export av semindoser sker via SFs seminstation.

· Att rasföreningen åtar sig att medverka vid uttagning av seminbaggar för ev. export.

· Att export av tackor som embryo-donatorer inte är förenligt med gotlandsfårets avelsplan.

· Att rasföreningen underrättas om exporter så att en årlig sammanställning av exporterade djur/semindoser kan göras.

 

Bakgrund