Livdjursförmedling

 

Gotlandsfårsföreningen får ofta frågor om var man kan köpa livdjur. Vi värnar om hög kvalitet på avelsdjur och betonar vikten av ett gott smittskydd. Inga djur utan god hälsostatus ska flyttas mellan gårdar. Nedan listar vi  medlemsbesättningar som:


• är Maedi-Visna fria
• är med i Klövkontrollen (F-status)
• förbinder sig att lämna Hälsodeklaration
• har djur som är registrerade i det officiella härstamningsregistret Elitlamm
• årligen mönstrar lammen
• ställer upp som mentor för sina livdjursköpare

 

Rekommenderade besättningar för livdjursförsäljning

 

Listan bygger på besättningarnas egna uppgifter så tänk på att kontrollera att certifieringarna är giltiga vid köptillfället. 

 

Götaland      Tfn  e-post  hemsida
Blackelids Lamm & Natur Virserum

Markus Kuster

Kristin Halldorsdottir

070-6641775

073-0946666

info@blackelid.se

www.blackelid.se
Gräsljunga Visseltofta Mikael & Annika Pettersson  070-8330919 info@grasljunga.se www.grasljunga.se KRAV
Gullakroken Lerdala Ulrika & Thorbjörn Persson  070-555 34 13  ulrika.persson02@gmail.com  Gullakrokens lantbruk | Facebook
Harby Trekanten Bengt Petersson 0480-50108 ibengt.petersson@telia.com  
Hult Tranås Jenny och Börje Andersson

0140-60217

info@ateljeguldtackan.se www.ateljeguldtackan.se
Kärråkra Blidsberg Birgitta Bromér

070-2499916

birbro01@gmail.com  
Lexby gård Partille Leif & Kristina Gustavsson

070-6446697

kristina@lexbygard.se www.lexbygard.se
Lindholmen  Vallda Helen Björk Averpil 070-8635406 helen@lindholmengard.se www.lindholmengard.se
LyckeLamm Lerdala Karin & Noud Terstappen 070-8155766 info@lyckelamm.se

www.lyckelamm.se

seminbesättning, inga livdjursinköp sedan 2014

Nockabo Packarps Gård Torpön

Patrik Hertzman

Emma Hertzman

076-1006469

070-3563608

emmaipackarp@hotmail.com www.instagram.com/nockabopackarpgard
Norra Apleröd  Ödsmål  Håkan Blidberg  073-9320451  hblidberg@gmail.com  www.norraaplerodsfargard.dinstudio.se 
Nytorp´s Fårgård Uddevalla

Monica Öberg

Anders Karlsson

070-3636912

070-5249584

nytorpsfargard@gmail.com  nytorps-fargard--karproducerad.webnode.se
Nästorp Motala

Göran Nästorp 

070-5178686 goran.nastorp@agria.se  www.nastorpslamm.se KRAV
Senäte gård Lidköping

Magnus Danielsson &

Lena Grundén Danielsson

070-6833390 lena.grunden@telia.com  
Toran Axvall  Magnus & Margareta Håård  070-5826710 magnus@haard.se 

www.toran.se

seminbesättning, inga livdjursinköp sedan 2014

Tulevik Vintrosa Therese Samuelsson 0709851022 tuleviksgard@gmail.com

www.tulevik.se KRAV

Uddeberg Broddetorp Birgitta Cederberg 0500-491237    
Gotland           
Enge  Gammelgarn Ylwa & Per-Johan Eriksson  070-5158079  enge@gammelgarn.se   
Graute  Tingstäde  Kjell Nilsson  070-4712999  info@grautegard.se www.grautegard.se 
Ollajvs gård Alskog Anna Törnfelt & Jörgen Olsson 073-7072945 anna.tornfelt@gotlandica.se www.ollajvs.se
Sindarve  Hemse  Eva Twengström  070-8490245  info@sindarvelammgard.se  www.sindarvelammgard.se KRAV
Svealand          
Askö Gård Västerås

Malin Sjögren

070-3252052

info@askogard.se www.askogard.se
Bengtstorp Närkesberg

Gudrun Haglund-Eriksson

076-8486465

gudrun@bengtstorp.se www.ullochskinn.se
Hagby gård Almunge

Jozef Schimmel

073-6916731

 info@hagbygard.se www.hagbygard.se KRAV
Hagby Arboga

Jan & Carina Granqvist

076-1147496

jc.granqvist@telia.com  
Kambo  Björklinge

Gun-Maj Romar

Niklas Romar

 070-7401405

076-8033233

gun-maj@kambogard.se www.kambogard.se KRAV
Lindris gård Hallstavik Marianne Nääs 070-8161794 marianne.naas@icloud.com www.lindrisgard.se
Vreta gård Enköping Annette & Anders Westerberg 070-683 36 03 annette@vreta-gard.se www.vreta-gard.se
Norrland          
Avan Luleå Anna-Carin Sundqvist 070-3966446 anna-carin64@hotmail.com www.avansgardsbutik.se
Berglocks Fårgård Forsa Helena Persson Ovcina 076-7754547 info@berglock.se  www.berglock.se
Cederingslamm Överkalix Désirée Cedering 070-3274747 desiree@cederingslamm.se

 www.cederingslamm.se

seminbesättning, inga livdjursinköp sedan 2014

Forsbacka Lamm Vännäs Kicki Landström

070-0572885

072-2184303

forsbackalamm@gmail.com www.forsbacka-gard.webnode.se   

Listan är tänkt som ett hjälpmedel för att hitta hälsodeklarerade avelsdjur. Det är inget krav att alla alltid har livdjur till salu. Vi behöver hjälpas åt att föra avelsarbetet framåt och det ligger i allas vårt intresse att hälsoläget är bra i alla besättningar, gamla som nya. Gotlandsfårsföreningen arbetar ständigt med att utveckla vår ras och hälsoaspekterna blir allt viktigare. Avgiften för annonsering är 500 kr per år.  

Anmäl ditt intresse till eva.twengstrom@gmail.com

 

Gotlandsfårsföreningen ger följande råd vid inköp och försäljning av livdjur

 

Djuren skall vara friförklarade från Maedi-Visna, och ha en gällande M3 -status och F-status.

Kontrollera här att besättningen du skall köpa djur ifrån är MV/CAE-fria 

Säljande besättning skall lämna en djurägarförsäkran där de intygar att besättningen inte har haft några symptom på fotröta. Hälsodeklaration ska lämnas. Djuren skall vara anslutna till det officiella härstamningsregistret via Elitlamm.

  

Karantänsrekommendationer

Djurägarförsäkran

Hälsodeklaration livdjursförsäljning

Transportdokument

  

Riktlinjer priser (exk. moms) för mönstrade och avelsvärderade djur. För pälsavelsintresserade köpare bör avelsvärdet för helhet päls (väsentligt) överstiga 100 som är medeltalet för rasen. 

 

Tacklamm ca: 4000 kr

Bagglamm ca: 5500 kr för riksbedömt med minst helhet 3

Äldre tacka ca: 4000 kr

 

För underlag till ersättningsanspråk när det gäller skador av rovdjur och andra angrepp på fåren hänvisar vi till Viltskadecenters rekommendationer.

 

Att välja livdjur

Genom att konsekvent spara de bästa lammen kommer besättningen för vart år att bli av bättre och bättre kvalitet. Både pälsegenskaper, tillväxt och funktionalitet är viktigt att ta hänsyn till. Fruktsamhet och modersegenskaper är andra parametrar att beakta. I normalfallet brukar man ligga på mellan 15 och 20 % rekrytering, dvs i en 50 tackors besättning spars årligen ca 10 tacklamm och 10 äldre tackor slås ut.

 

Mönstring

Lammen pälsmönstras vid ca 110 dagars ålder. Livtacklamm bör ha minst 4 i poäng för egenskaperna lock, pälshår och helhet päls. Vikten inför betäckning bör vara minst 40 kg. Kontrollera också att ben och klövar är korrekta. Positivt är också förstås om lammets mor har lagom hög fruktsamhet, gärna två lamm årligen som hon tagit väl hand om. Båda dessa egenskaper är ärftliga.

De påtänkta livtacklammen kan med fördel klippas under tidig höst. Efter ca en månad kan man sedan göra en ny bedömning av pälsegenskaperna och eventuellt en gallring bland tacklammen.

 

Avelsvärden

Till ytterligare hjälp i urvalet av livlamm används avelvärden som finns för ett antal viktiga egenskaper. Ett avelsvärde på 100 är medeltalet för samtliga djur i Elitlamm av samma ras födda under de senaste fem åren. För att exempelvis avla för bättre tillväxt på lammen bör man välja djur som har höga avelvärden på mönstringstillväxt. TillväxtDirekt är lammets egen förmåga att växa och TillväxtMaternell är tillväxt som beror på modersegenskaper, bl a mjölkproduktion. För bagglamm är det vad baggen förväntas nedärva till sina döttrar.

Avelsvärdena för färgnyans och lockstorlek avviker från de flesta andra värden i att högre värde inte nödvändigtvis är bättre. För färgnyans betyder ett värde betydligt lägre än 100 att lammet sannolikt kommer att nedärva ljusa färger och ett värde över 100 att lammet sannolikt kommer att nedärva mörkare färger. För lockstorlek betyder ett avelsvärde långt under 100 att mindre lock nedärvs och avsevärt över 100 att större lock nedärvs.

För färg-, lock-, pälshårs- och helhetspoäng är det däremot enbart positivt med höga avelsvärden. Avelsvärdena justeras med tiden allteftersom ny information registreras om djuret och dess släktingar.

Med hjälp av mönstringsresultat och avelsvärden gör man en sammanvägd bedömning av vilka djur som ska sparas.

 

Köpa livdjur

Vid köp av livdjur bör man dessutom kontrollera att djuren är renrasiga dvs härstamningsregistrerade i Elitlamm som är Sveriges officiella avelsregister. Köp endast djur från besättningar som är anslutna till Maedi-Visna programmet och som har uppnått M3-status. Säljarbesättningen ska också ha F-status (fotrötecertifierad) och djuren åtföljas av Gård & Djurhälsans Hälsodeklaration vid försäljningen.