Välkommen som medlem i Gotlandsfårsföreningen

 

Som medlem i föreningen får du

  • medlemsblad
  • delta i den årliga Skinnpremieringen 
  • medlemsrabatt på beredning hos Donnia Skinn AB

(medlemskapet betalar sig genom den rabatten om man bereder ca 20 skinn under året)

Medlemsavgift 350 kr 

Anmäl dig till kassören på mikael@grasljunga.se och ange namn, adress och telefonnummer så får du en medlemsfaktura på mail.

Efter betald medlemsavgift skickas:

  • ditt medlemsnummer - anges för att få medlemsrabatt hos Donnia Skinn
  • föreningens stadgar
  • ett tidigare medlemsblad
  • foldern "Det allsidiga Gotlandsfåret"

Är du osäker på om vi har rätt e-postadress till dig? Skicka i så fall ett mejl till : mikael@grasljunga.se. Skriv namn och adress så vi uppdaterar rätt medlem! 

Bankgiro 5468-0772

 

För ytterligare information kontakta:

 

Ordf.
Eva Twengström, 0708490245, eva.twengstrom@gmail.com

Vice ordf.
Karin Terstappen, 0708155766, karin.terstappen@me.com

Kassör
Mikael Pettersson, 0708890108, mikael@grasljunga.se

Sekr.
Marie Rydin-Alveskog, 0707398053, marie_alveskog@hotmail.com

 

EU´s nya registerförordning

Registerhållande föreningar måste från och med maj 2018 ha godkännande av föreningens medlemmar att vi håller ett register och information om till vad de uppgifterna kommer att användas finns år 2023 i medlemsblad nr 1. Gotlandsfårsföreningen och GDPR