Valberedning

 

Björn Eriksson - sammankallande 

Jessika Olsson

Stefan Josefson

 

Revisorer

 

Gert Nilsson ordinarie i 1 år

Jörgen Olsson  suppleant 1 år

Björn Eriksson suppleant 1 år