Valberedning

 

Karin Wennås
Häcklinge
74793 ALUNDA
0174-12073
0703 76 52 57
karinwennas@icloud.com

Jessika Olsson

Piamaria Rasmusson - sammankallande 
Eksholmsvägen 25
233 76 Klågerup
0703-78 95 14
info@eksholmensgard.se 

 

Revisorer

 

Gert Nilsson ordinarie i 1 år

Jörgen Olsson  suppleant 1 år

Björn Eriksson suppleant 1 år